Information

Velkomstfolder:
Hent den her

Storskrald:

Der henstilles til at den enkelte ejer selv sørger for bortskafning af storskrald.

Afhentning af storskrald bestilles via Aarhus Kommunes hjemmeside på denne adresse.

Rabat ved køb af malervarer hos Flügger:

Der er truffet ny aftale vedrørende rabat ved køb af malervarer hos Flügger.

Oplysninger herom fås ved henvendelse til Ilse Vestergaard i nr. 18