Husorden

Med det formål at sikre at Å-gården er et rart og tiltalende sted at bo, har ejerforeningen udarbejdet nedenstående anvisninger i henhold til vedtægternes §13.

1. Støj, specielt i de sene aftentimer, begrænses mest muligt. I forbindelse med fester o.lign., skal dette adviseres i god tid ved opslag i opgangen.

2. Der forefindes tørrerum til vasketøj i kælderen, og endvidere kan man i begrænset omfang tørre tøj på altanerne på løse stativer.

3. Opgangene og kælderen er røgfrit område.

4. Affald der nedkastes i affaldsskakten SKAL være emballeret i en LUKKET kraftig plastikpose. Storskrald må IKKE stilles i affaldsskuret.

5. Flasker og aviser afleveres i fællescontainerne i nærområdet.

6. Afskærmning for sol og vind på altanerne skal være udført i hvidt.

7. Blomsterkasser skal af sikkerhedsmæssige årsager opsættes på den indvendige side af altangelænder.

8. Grillning i haven foregår mod åen, så røgen ikke er til gene for øvrige beboere. På altanerne er gas- og elgrill tilladt.

9. Undgå at anvende altanerne til oplagring.

10. Til hver lejlighed forefindes pulterrum.

11. Fællesarealerne i opgangene SKAL holdes ryddet og må ikke bruges til opbevaringssted

12. Ventilation

  • Emfang SKAL være beregnet til centralventilation, dvs. uden separat motor.
  • Tørretumblere skal være af typen kondenstørretumbler og må IKKE tilsluttes ventilationen.

13. Beboerne og gæster bedes parkere cykler i garage nr. 2 og 3 samt ved de opsatte cykelstativer. Henstilling af cykler foran indgangspartierne frabedes.

14. Gæsteparkeringskort er KUN til gæster i Å-gården. Gæsteparkeringskort kan rekvireres hos opgangsformændene.
Permanent P-tilladelse kan udstedes, hvis du:

  • Er ejer eller lejer af en lejlighed og har fast bopæl i Ågården, og:
    • Ejer eller fast bruger af en bil i henhold til bilens registreringsattest.
    • Har bil stillet til rådighed af din virksomhed, og attest herpå kan fremvises.

15. Bestyrelsen og opgangsformændene har påtaleret for ovennævnte husorden.

Bestyrelsen, december 2013