Husorden

Med det formål at sikre at Å-gården er et rart og tiltalende sted at bo, har ejerforeningen udarbejdet nedenstående anvisninger i henhold til vedtægternes §13.

 1. Støj, specielt i de sene aftentimer, begrænses mest muligt. I forbindelse med fester o.lign., skal dette adviseres i god tid ved opslag i opgangen.
 2. Der forefindes tørrerum til vasketøj i kælderen, og endvidere kan man i begrænset omfang tørre tøj på altanerne på løse stativer.
 3. Opgangene og kælderen er røgfrit område.
 4. Affald der nedkastes i affaldsskakten SKAL være emballeret i en LUKKET kraftig plastikpose. Storskrald må IKKE stilles i affaldsskuret.
 5. Flasker og aviser afleveres i fællescontainerne i nærområdet.
 6. Afskærmning for sol og vind på altanerne skal være udført i hvidt.
 7. Blomsterkasser skal af sikkerhedsmæssige årsager opsættes på den indvendige side af altangelænder.
 8. Grillning i haven foregår mod åen, så røgen ikke er til gene for øvrige beboere. På altanerne er gas- og elgrill tilladt.
 9. Undgå at anvende altanerne til oplagring.
 10. Til hver lejlighed forefindes pulterrum.
 11. Fællesarealerne i opgangene SKAL holdes ryddet og må ikke bruges til opbevaringssted.
 12. Ventilation
  – Emfang SKAL være beregnet til centralventilation, dvs. uden separat motor.
  – Tørretumblere skal være af typen kondenstørretumbler og må IKKE tilsluttes ventilationen.
 13. Beboerne og gæster bedes parkere cykler i garage nr. 2 og 3 samt ved de opsatte cykelstativer. Henstilling af cykler foran indgangspartierne frabedes.
 14. Gæsteparkeringskort er KUN til gæster i Å-gården. Gæsteparkeringskort kan rekvireres hos opgangsformændene.
  Permanent P-tilladelse kan udstedes, hvis du:
  – Er ejer eller lejer af en lejlighed og har fast bopæl i Ågården, og:
    • Ejer eller fast bruger af en bil i henhold til bilens registreringsattest.
    •  Har bil stillet til rådighed af din virksomhed, og attest herpå kan fremvises.
 15. Bestyrelsen og opgangsformændene har påtaleret for ovennævnte husorden.

 

Bestyrelsen, december 2013