Arkitektur

ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLERS TEGNESTUE, ARKITEKTER MAA

Ejendommen er opført på en grund i Århus centrum, der blev ledig ved nedrivning af et nedlagt mejeri.

Bebyggelsen danner en længe i fire etager, der naturligt lukker karreens sydside i overensstemmelse med kvarterets karakter i øvrigt.

En del af de 39 ejerlejligheder er i to etager, som knyttes rumligt sammen ved hjælp af påhægtede karnappartier.

Alle boliger har terrasser eller altaner mod det grønne område mellem komplekset og Århus Å.

Byggeriet er opført i røde teglsten til tag og facade.